Eerder nieuws

NOW 2.0

17 augustus 2020 - Bron: Rijksoverheid, UWV
De Tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tussen juni en eind september 2020. Met de NOW regeling moeten zoveel mogelijk banen en inkomens behouden blijven. Tussen 6 juli en 31 augustus is de NOW 2.0 aan te vragen. 


Voor wie is de NOW bedoeld?
De NOW-regeling is een subsidie die geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn, ten minste 20% omzetverlies hebben over 4 maanden en voldoen aan de overige voorwaarden. Werknemers die onder de regeling vallen krijgen hun loon volledig doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten. 

Hoe werkt de NOW-regeling?

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. Bedrijven die ten minste 20% omzetverlies lijden over 4 maanden (juni t/m september), kunnen een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 45% van de totale loonsom etc. De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 4 maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. 

Voor meer informatie over de NOW2.0 regeling en de specifieke voorwaarden kijk ook eens op de website van de rijksoverheid of UWV.

Heeft u vragen of opmerkingen? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Het is een rare tijd en we begrijpen dat u momenteel met veel vragen zit. 

Laatste nieuwsartikelen

Situatie COVD-19
16 maart 2020
Lees het hele artikel
Checklist 2019
07 januari 2020
Lees het hele artikel
Eindejaarstips 2019
15 december 2019
Lees het hele artikel