Eerder nieuws

Update belastingzaken rondom het coronavirus

18 maart 2020 - Bron: Rijksoverheid
Vanwege de terugval in werk heeft uw bedrijf mogelijk een aanvraag ingediend voor de regeling werktijdverkorting, die is opgenomen in de Beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting 2004. De regeling werktijdverkorting is echter niet berekend op de ongekende werkvermindering waar Nederlandse bedrijven en organisaties als gevolg van de uitbraak van het COVID-19-coronavirus mee worden geconfronteerd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom heden, 17 maart 2020, besloten om de regeling werktijdverkorting met onmiddellijke ingang in te trekken en geen ontheffingen meer te verlenen. Momenteel wordt een nieuwe tijdelijke regeling opgesteld. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen om werkloosheid te voorkomen en dit bovendien sneller te doen.
De aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd en de regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers. Een van de volgende situaties is op u van toepassing:

1. U heeft een WTV-vergunning aangevraagd en gekregen: voor u geldt dat de vergunning volgens de oude regeling wordt afgehandeld. Verlenging van deze vergunning is echter niet meer mogelijk. U kunt een aanvraag indienen op basis van de nieuwe regeling. De nieuwe regeling zal inzicht geven in de handelwijze bij samenloop van de WTV met de mogelijkheid om gebruik te maken van die nieuwe regeling.

2. Uw aanvraag is in eerste instantie afgewezen: u kunt op basis van de nieuwe regeling opnieuw een aanvraag indienen

3. U heeft een aanvraag ingediend die nog niet is afgehandeld: uw aanvraag zal worden beschouwd als aanvraag op basis van de nieuwe regeling en ook volgens de nieuwe regeling worden berekend. Zodra de nieuwe regeling van start gaat ontvangt u opnieuw van ons bericht over de aan te leveren aanvullende gegevens.

Op grond van de nieuwe regeling kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten tegemoet zien van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. Werkgevers mogen in die periode geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers gewoon door. Anders dan bij de regeling werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op grond van de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd.

Deze nieuwe regeling zal op korte termijn gepubliceerd worden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Verder verwijzen wij u naar de website van Rijksoverheid. Hier staan alle nieuwe maatregelen welke gisteren via de persconferentie zijn toegelicht.

Heeft u vragen of opmerkingen? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Het is een rare tijd en we begrijpen dat u momenteel met veel vragen zit.  

Laatste nieuwsartikelen

Situatie COVD-19
16 maart 2020
Lees het hele artikel
Checklist 2019
07 januari 2020
Lees het hele artikel
Eindejaarstips 2019
15 december 2019
Lees het hele artikel