Privacy Verklaring

AGO Financieel en Fiscaal Advies v.o.f. respecteert de privacy van haar relaties en bezoekers van de website. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij willen u graag duidelijk en transparant informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.
 
Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het ledenbestand. Ook het voldoen aan wettelijke verplichtingen is een doeleinde. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld, en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Tevens zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Soms hebben wij bijzondere persoonsgegevens van u nodig, bijvoorbeeld medische gegevens. Met deze bijzondere gegevens zullen wij, in overeenstemming met de daarvoor geldende regels, extra zorgvuldig omgaan.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
AGO Financieel en Fiscaal Advies v.o.f. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit op grond van wet en/of overeenkomst is toegestaan en/of noodzakelijk is. Voor de salarisverwerking, het doen van fiscale aangiften en de verwerking van de financiële administratie maken wij gebruik van diensten van derden. Met deze partijen hebben wij overeenkomsten gesloten om uw privacy te beschermen.

Welke rechten heeft u?
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op inzage, correctie of aanvulling van de gegevens, verwijdering van de gegevens en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Indien u niet wil worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, dan kunt u ons daar schriftelijk van op de hoogte stellen.

Hoe kunt u een beroep doen op uw rechten?
U kunt het verzoek indienen bij ons secretariaat, waarbij wij aanvullende informatie kunnen vragen, bijvoorbeeld legitimatie. Ons uitgangspunt is dat wij uw verzoek binnen één maand na ontvangst behandelen. Er worden door ons hiervoor geen kosten in rekening gebracht.
Ingeval uw verzoek niet goed is afgehandeld of wanneer uw rechten zijn geschonden, kunt u dit melden bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies die gevolgen hebben voor uw privacy. Wel wordt er gebruik gemaakt van toestemmingsvrije cookies ten behoeve de werking van onze website of voor bezoekersstatistieken. Om dit mogelijk te maken worden IP-adressen geanonimiseerd en wordt het delen van gegevens uitgezet op onze website.
Op onze website is een button opgenomen van Facebook, die leidt naar onze Facebook-pagina. Wij hebben geen invloed op het verdere gebruik van informatie door dit bedrijf, als u hierop doorklikt. Leest u regelmatig de privacyverklaring van dit bedrijf om te weten wat zij met uw (persoons-) gegevens doen die zij via cookies verwerken.

Kan AGO Financieel en Fiscaal Advies v.o.f. dit document wijzigen?
Ja, wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring te wijzigen. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u steeds terugvinden op onze website.

Contactgegevens:
Indien u meer informatie wenst of een beroep wilt doen op uw rechten, dan kunt u zich wenden tot de directie van AGO Financieel en Fiscaal Advies v.o.f.

Onze andere diensten

Administratie
AGO financieel en fiscaal advies ontzorgt MKB en ZZP-ers bij het zo soepel mogelijk laten verlopen van de administratie.
Fiscaal advies
Voor iedere fiscale discipline beschikken wij over up-to-date kennis en geven onze consultants advies op maat.
Belasting
Wij zorgen ervoor dat u het maximale haalt uit uw aangifte en daardoor niet onnodig veel belasting betaalt.
Jaarrekening
Een jaarrekening opgesteld door de specialisten van AGO geeft een helder inzicht in de financiële situatie van uw onderneming.